GREMSAS

Multidisciplinary Research Group on Health and Society

The research objective of the group is to deepen knowledge about the health problems prevalent in our environment, from a biomedical and social perspectives. Our research trajectory focuses on three lines: - Determinants associated with healthy aging, especially in everything related to fragility, changes in postural balance and falls - interrelation between the competences of health professionals, the phenomenon of migration and diversity - Adolescence and Health in schools

Group projects

PI: Mataró Serrat, Maria. Exercise the Mind and Brain. A Multimodal intervention in stroke. Funding: Fundacio La Marato de TV3. Duration: 2018 - 2020

PI: Montero Alía, Pilar. Seguiment a llarg termini del balanç postural i caigudes en la cohort de pacients de l'estudi E Wii. Funding: ICS - Institut Català de la Salut. Duration: 2018 - 2020

The group participates in the following projects

PI: Caballería Rovira, Llorenç. Screening for liver fibrosis - population-based study across European countries. Funding: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica. Duration: 2020 - 2024

PI: Ramos Roure, Francesc. Cuidados transculturales enfermeros en Atención Primaria: Experiencias y expectativas de los usuarios inmigrantes recién llegados. Funding: Fundació Infermeria i Societat. Duration: 2020 - 2022

PI: Iruela Sánchez, Mª Mercè. Observar les variacions tèrmiques en ferides i úlceres mitjançant termometria infraroja associada al procés de cura. Estudi TIHUAP. Funding: IDIAP Jordi Gol. Duration: 2020 - 2022

PI: Falguera Puig, Gemma. Pregnancy Health in Epidemiological Crise Covid19 (PreHEpic19). Funding: ICS - Institut Català de la Salut. Duration: 2020 - 2022

PI: Montero Alía, Pilar. Citizen Hackt: Empoderamiento de personas mayores en el uso de las TIC en temas de salud. Funding: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia (FECYT). Duration: 2020 - 2021

PI: Morros Pedrós, Rosa. Ensayo clínico doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, para evaluar la eficacia del complemento alimentario Manremyc® para evitar la infección por SARS-CoV-2. Funding: Laboratorio Reig Jofré, S.A. Duration: 2020 - 2021

PI: Cabedo Ferreiro, Rosa Maria. Característiques de les dones migrades ateses als Serveis d'Atenció Sexual i Reproductiva de la Regió Sanitària Metropolitana Nord de Barcelona. Funding: Farmacèutics Mundi. Duration: 2020 - 2021

PI: Trenado Luengo, Boris. L'ús de les urgències per part de la població a un centre d'atenció primària, una visió des del personal GIS. Funding: ICS - Institut Català de la Salut. Duration: 2020 - 2021

PI: Violán Fors, Concepció. COVID-19, perfil inmunológico de riesgo (adscrito al proyecto presentado por el VHIR IP R Pujol-Borrell). Funding: Instituto de Salud Carlos III. Duration: 2020 - 2021

PI: Torán Monserrat, Pere. Validación clínica de la Sensibildad y Especificidad de la herramienta U-RETINAL DR. Funding: ULMA Innovacion, s.l. Duration: 2020 - 2021

PI: Caballería Rovira, Llorenç. Cribado poblacional de fibrosis hepática con elastografia transitoria en personas con factores de riesgo de enfermedad hepática e índice de grasa hepática elevado. Estudio de validación. Funding: Instituto de Salud Carlos III. Duration: 2019 - 2021

PI: Alzamora Sas, Mª Teresa. Diagnòstic i tractament, a la pràctica clínica real, dels pacients amb arteriopatía periférica: estudi poblacional amb base de dades SIDIAP. Funding: IDIAP Jordi Gol. Duration: 2019 - 2021

PI: Teixidó Vargas, Cristina. Telecura: Efectivitat de la intervenció en la gestió de la cura de ferides cròniques. Funding: ICS - Institut Català de la Salut. Duration: 2019 - 2021

PI: - -, IP no primaria. Identificación y caracterización de la respuesta inmune T protectora frente a SARS-CoV-2: Guiando con éxito el diseño de vacunas. Funding: Instituto de Salud Carlos III. Duration: 2020 - 2020

PI: Trenado Luengo, Boris. Estudi descriptiu de les anemies al Barcelonés Nord i Maresme. Funding: ICS - Institut Català de la Salut. Duration: 2020

PI: Lacasta Tintorer, David. Anàlisi qualitatiu d'elements facilitadors i barreres en la utilització de l'eConsulta per part dels pacients i els professionals sanitaris. Funding: ICS - Institut Català de la Salut. Duration: 2020 - 2020

PI: Ortega González, Raquel. Efectos de una intervención de base comunitaria de prevención de la obesidad infantil aplicada a nivel municipal y coordinada desde los centros de atención primaria: El proyecto CBIGasol: estudio piloto. Funding: ICS - Institut Català de la Salut. Duration: 2020

PI: de la Fuente Cadenas, Josep Antoni. Percepcions envers al Pla d'intervenció individualitzat compartit dels professionals d'Atenció Primària. Funding: ICS - Institut Català de la Salut. Duration: 2020

PI: Busquet Duran, Xavier. Validació d'un model de valoració de la complexitat en malaltia avançada ( l'HexCom®). Funding: ICS - Institut Català de la Salut. Duration: 2020

PI: Massot Mesquida, Mireia. Anàlisi cost-efectivitat de la intervenció de deprescripció de psicofàrmacs en pacients institucionalitzats amb demència. Funding: ICS - Institut Català de la Salut. Duration: 2020

PI: Teixidó Vargas, Cristina. Telecura: efectivitat de la intervenció en la gestió de la cura de ferides cròniques. Funding: ICS - Institut Català de la Salut. Duration: 2020

PI: Roig Cabo, Pascual. Impacte de l'e-consulta en l'accessibilitat del sistema sanitari . Explorant el perfil dels pacients. Funding: ICS - Institut Català de la Salut. Duration: 2020

PI: Bundo Vidiella, Magdalena. Prevalença de microorgnísmes en les úlceres infectades dels peus de pacients diabètics atesos a l'atenció primeria. Funding: ICS - Institut Català de la Salut. Duration: 2020

PI: López Torrent, Estibaliz. Estudi descriptiu longitudinal de la salut mental dels Metges Interns Residents de Medicina Familiar i Comunitària durant els quatre anys del seu període formatiu i assistencial a la Gerència Territorial Metropolitana Nord. Funding: ICS - Institut Català de la Salut. Duration: 2020

PI: Caballería Rovira, Llorenç. Algorithm for screening for liver fibrosis based on transient elastography in subjects with risk factors for liver disease and an increased fatty liver index. A validación study. Funding: Gilead Sciences, S.L.U. Duration: 2019 - 2020

PI: Busquet Duran, Xavier. Validació d'un model de valoració de la complexitat en malaltia avançada ( l'HexCom®). Funding: ICS - Institut Català de la Salut. Duration: 2019 - 2020

PI: Caballería Rovira, Llorenç. Screening for liver fibrosis. A population-based study in European countries. The LiverScreen project. Funding: Gilead Sciences, S.L.U. Duration: 2018 - 2020

PI: Torán Monserrat, Pere. L'error diagnòstic en la MPOC a Catalunya: un estudi de base poblacional. Funding: IDIAP Jordi Gol. Duration: 2018 - 2020

PI: Montero Pons, Laura. Vacunació d'embarassades enfront grip i tos ferina : cobertures i actitud de gestants i llevadores a Catalunya. Funding: ICS - Institut Català de la Salut. Duration: 2018 - 2020

PI: Torrent Español, Anna Mª. Translucidesa nucal en el cribratge de cromosomopaties en els ASSIR de l'ICS. Control de qualitat i factors implicats. Funding: ICS - Institut Català de la Salut. Duration: 2018 - 2020

PI: Garcia Vicente, Juan Antonio. Estudi quasi experimental d?una intervenció sobre el maneig farmacològic del Dolor Crònic No Oncològic (DCNO) a la Direcció d?Atenció Primària (DAP) Metropolitana Nord (MN). Funding: ICS - Institut Català de la Salut. Duration: 2018 - 2020

PI: Mataró Serrat, Maria. Exercita la ment i el cervell. Una intervenció multimodal en l?ictus. Funding: Fundacio La Marato de TV3. Duration: 2017 - 2020

The group participates in the following publications

Lamonja-Vicente N, Dacosta-Aguayo R, López-Olóriz J, Prades-Senovilla L, Roig-Coll F, Castells-Sánchez A, Soriano-Raya JJ, Clemente I, Miralbell J, Barrios M, López-Cancio E, Cáceres C, Arenillas JF, Millán M, Torán P, Pera G, Fores R, Alzamora MT, Mataró M, Via M. Sex-Specific Protective Effects of APOE ?2 on Cognitive Performance. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2021 Jan; 76(1):41-49. doi:10.1093/gerona/glaa247. PMID:32992326. IF: 5,236.

Busquet-Duran X, Jiménez-Zafra EM, Manresa-Domínguez JM, Tura-Poma M, Bosch-delaRosa O, Moragas-Roca A, Galera Padilla MC, Martin Moreno S, Martínez-Losada E, Crespo-Ramírez S, López-Garcia AI, Torán-Monserrat P. Describing Complexity in Palliative Home Care Through HexCom: A Cross-Sectional, Multicenter Study. J Multidiscip Healthc. 2020 ; 13:297-308. doi:10.2147/JMDH.S240835. Epub 2020 Mar 19. pmc:PMC7090197. PMID:32256078. IF: 1,913.

Casals E, Canorea E, Bravo M, Almerich jm, Cortes J. Encuesta de Salud Oral en España 2020. RCOE. Rev. Ilustre Cons. Gen. Col. Estomatól. Esp. 2020;25:10-11.

Casanova Uclés A, López Torrent E, Zurilla Duarte E, Montero Alía JJ; Observatori de la Medicina de Fam?lia al Maresme (OMFAM). [Characterization of the interruptions ocurring in the consultations of the family doctors. Observatory of the Maresme Family Medicine]. Aten Primaria. 2020 11; 52(9):645-647. doi:10.1016/j.aprim.2020.01.005. Epub 2020 Jun 06. Spanish. pmc:PMC7713393. PMID:32513445. IF: 1,087.

Conangla L, Domingo M, LupÓn J, Wilke A, JuncÀ G, Tejedor X, Volpicelli G, Evangelista L, Pera G, Toran P, Mas A, Cediel G, VerdÚ JM, Bayes-Genis A. Lung Ultrasound for Heart Failure Diagnosis in Primary Care. J Card Fail. 2020 Oct; 26(10):824-831. doi:10.1016/j.cardfail.2020.04.019. Epub 2020 Jun 06. PMID:32522554. IF: 3,623.

Cruz Muñoz V, Urquizu Rovira M, Valls Ibañez V, Manresa Domínguez JM, Ruiz Blanco G, Urquizu Rovira M, Toran P. [Consumption of soft, sports, and energy drinks in adolescents. The BEENIS study]. An Pediatr (Engl Ed). 2020 Oct; 93(4):242-250. doi:10.1016/j.anpedi.2020.01.004. Epub 2020 Feb 22. Spanish. PMID:32098747. IF: 1,313.

Domingo M, Conangla L, Lupón J, Wilke A, Juncà G, Revuelta-López E, Tejedor X, Bayes-Genis A. Lung ultrasound and biomarkers in primary care: Partners for a better management of patients with heart failure?. J Circ Biomark. 2020 Jan-Dec; 9:8-12. doi:10.33393/jcb.2020.2164. Epub 2020 Oct 16. pmc:PMC7951183. PMID:33717358.

Echeverría P, Mas Bergas MA, Puig J, Isnard M, Massot M, Vedia C, Peiró R, Ordorica Y, Pablo S, Ulldemolins M, Iruela M, Balart D, Ruiz JM, Herms J, Clotet Sala B, Negredo E. COVIDApp as an Innovative Strategy for the Management and Follow-Up of COVID-19 Cases in Long-Term Care Facilities in Catalonia: Implementation Study. JMIR Public Health Surveill. 2020 07; 6(3):e21163. doi:10.2196/21163. Epub 2020 Jul 17. pmc:PMC7373378. PMID:32629425.

Escofet Peris M, Alzamora MT, Valverde M, Fores R, Pera G, Baena-Díez JM, Toran P. Long-Term Morbidity and Mortality after First and Recurrent Cardiovascular Events in the ARTPER Cohort. J Clin Med. 2020 Dec; 9(12). doi:10.3390/jcm9124064. Epub 2020 Dec 16. pmc:PMC7767029. PMID:33339366. IF: 3,303.

García R, Manresa JM, Torán P, Moreno N, Sabaté V, Romero M, Moreno E, Pera G, Montellà N, Seda G, Violán C, Bonet JM, Prat NP. Descriptive study of the health service workers of a Primary Care Department confined by Covid-19. Rev Esp Salud Publica. 2020;94(e202009106):e1-11. PMID:32880381. IF: 0,746.

García-Sierra R, Fernández-Cano MI, Manresa-Domínguez JM, Feijoo-Cid M, Moreno Gabriel E, Arreciado Marañón A, Ramos-Roure F, Segura-Bernal J, Torán-Monserrat P. Psychological Distress and Somatization in Immigrants in Primary Health Care Practices. Healthcare (Basel). 2020 Dec; 8(4). doi:10.3390/healthcare8040557. Epub 2020 Dec 13. pmc:PMC7763568. PMID:33322209. IF: 1,916.

Lacasta Tintorer D, Manresa Domínguez JM, Jiménez-Zarco A, Rodríguez-Blanco T, Flayeh Beneyto S, Torán-Monserrat P, Mundet Tuduri X, Saigí-Rubió F. Efficiency as a determinant of loyalty among users of a Community of Clinical Practice: a comparative study between the implementation and consolidation phases. BMC Fam Pract. 2020 01; 21(1):15. doi:10.1186/s12875-020-1081-x. Epub 2020 Jan 24. pmc:PMC6979059. PMID:31980016. IF: 2,022.

Llobet Vila L, Manuel Carmona Segado J, Martínez Díaz I, Martí Martínez C, Soldado Ordoñez C, María Manresa Domínguez J. [Acceptance Of Death And Its Dehospitalisation]. Semergen. 2020 Apr; 46(3):186-193. doi:10.1016/j.semerg.2019.10.009. Epub 2020 Jan 01. Spanish. PMID:31901403.

Martínez Escudé A, Pera G, Arteaga I, Expósito C, Rodríguez L, Torán P, Caballeria L. Relationship between hypothyroidism and non-alcoholic fatty liver disease in the Spanish population. Med Clin (Barc). 2020 Jan; 154(1):1-6. doi:10.1016/j.medcli.2019.03.018. Epub 2019 May 29. PMID:31153607. IF: 1,635.

Martínez-Zaragoza F, Benavides-Gil G, Rovira T, Martín-Del-Río B, Edo S, García-Sierra R, Solanes-Puchol Á, Fernández-Castro J. When and how do hospital nurses cope with daily stressors? A multilevel study. PLoS One. 2020; 15(11):e0240725. doi:10.1371/journal.pone.0240725. Epub 2020 Nov 10. PMID:33170852. IF: 2,740.

Martínez-Zaragoza F, Fernández-Castro J, Benavides-Gil G, García-Sierra R. How the Lagged and Accumulated Effects of Stress, Coping, and Tasks Affect Mood and Fatigue during Nurses' Shifts. Int J Environ Res Public Health. 2020 10; 17(19). doi:10.3390/ijerph17197277. Epub 2020 Oct 05. pmc:PMC7579631. PMID:33027990. IF: 2,849.

orres MT, Vila L, Manresa JM, Casamitjana R, Prieto G, Toran P, Falguera G, Francés L, The Iodegest Study Group. Impact of Dietary Habit, Iodine Supplementation and Smoking Habit on Urinary Iodine Concentration During Pregnancy in a Catalonia Population. Nutrients. 2020 Aug; 12(9). doi:10.3390/nu12092656. Epub 2020 Aug 31. pmc:PMC7551663. PMID:32878172. IF: 4,546.

Reyes-Lacalle A, Montero-Pons L, Manresa-Domínguez JM, Cabedo-Ferreiro R, Seguranyes G, Falguera-Puig G. Perinatal contraceptive counselling: Effectiveness of a reinforcement intervention on top of standard clinical practice. Midwifery. 2020 Apr; 83:102631. doi:10.1016/j.midw.2020.102631. Epub 2020 Jan 15. PMID:32036192. IF: 1,778.

Roig-Coll F, Castells-Sánchez A, Lamonja-Vicente N, Torán-Monserrat P, Pera G, García-Molina A, Tormos JM, Montero-Alía P, Alzamora MT, Dacosta-Aguayo R, Soriano-Raya JJ, Cáceres C, Erickson KI, Mataró M. Effects of Aerobic Exercise, Cognitive and Combined Training on Cognition in Physically Inactive Healthy Late-Middle-Aged Adults: The Projecte Moviment Randomized Controlled Trial. Front Aging Neurosci. 2020 ; 12:590168. doi:10.3389/fnagi.2020.590168. Epub 2020 Oct 29. pmc:PMC7664521. PMID:33192485. IF: 4,364.

Tintorer DL, Domínguez JMM, Jiménez-Zarco A, Rodríguez-Blanco T, Beneyto SF, Torán-Monserrat P, Tuduri XM, Saigí-Rubió F. Correction to: Efficiency as a determinant of loyalty among users of a Community of Clinical Practice: a comparative study between the implementation and consolidation phases. BMC Fam Pract. 2020 Apr; 21(1):65. doi:10.1186/s12875-020-01133-w. Epub 2020 Apr 17. pmc:PMC7164183. PMID:32303213. IF: 2,022.

Tintorer DL, Domínguez JMM, Pujol-Rivera E, Beneyto SF, Tuduri XM, Saigí-Rubió F. Correction to: Keys to success of a community of clinical practice in primary care: a qualitative evaluation of the ECOPIH project. BMC Fam Pract. 2020 Apr; 21(1):64. doi:10.1186/s12875-020-01132-x. Epub 2020 Apr 17. pmc:PMC7164276. PMID:32303187. IF: 2,022.

Indicators

Indicator

2020

Researchers with PhD

8

Total number of projects in which group members have participated

34

Total number of projects in which the PI of the project has belonged to the group

11

Total Funding

1.084.156,57 €

Scientific publications in indexed journals

17

Total Impact factor

43,12

Nº of articles in Q1 journals

5

Q1 IF

20,298

Nº of articles in Q2 journals

6

Q2 IF

14,207

Anar a l'inici