Projects not included in research groups

¿La Inteligencia Artificial (IA) se impondrá en la atención primaria? ¿Qual es la opinión de los médicos?. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2021. IP: Coma M.  
¿Qué dificultades tiene un equipo de atención primaria para identificar a los pacientes con cronicidad avanzada?. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Limón E.  
¿Qué factores influyen en la utilización del preservativo en los universitarios de la UdL?. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Fürstenheim LP.  
+AGIL: integrated care for frail older adults in the community. Ajuntament de Barcelona. 2020-2021. IP: Enfedaque B.  
Adecuación de la prescripción de suplementos de Vitamina D en la Comarca del Garraf. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2021. IP: Valls M.  
Adherència a la dieta mediterrània en una població de pacients amb Diabetis Mellitus tipus 2. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Miró N.  
Afrontament d'infermeria en atenció primària davant la mort. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2021. IP: Zamorano JP.  
Anàlisi dels criteris de derivació i de la coordinació entre professionals d'AP i els equips de PADES. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2021. IP: Yuste M.  
Análisis de los factores de riesgo asociados a las conductas sexuales de riesgo en los jóvenes de Lleida. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Egea M.  
Anàlisis del control metabòlic en pacients amb diabetis Mellitus tipus 2 en l'àmbit d'atenció priomària rural del Ripollés durant el confinament dels SARS-COV-2. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2021. IP: Garcia I.  
Análisis del coste del tratamiento directo e indirecto de las enfermedades bucodentales en atención primaria del instituto catalán de la salud. Fundación ESADE. 2020-2022. IP: Larrey R.  
Análisis del estado de la valoración geriátrica integral en los pacientes? 75 años de la población de la ciudad de Lleida. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2022. IP: Mateo M.  
Associació entre les alteracions electrocardiogràfiques menors i la malaltia cardiovascular en pacients sans (o asimptomàtics) de la cohort d'ARTPER. ICS - Institut Català de la Salut. MN21/2. 2021-2021. IP: Alventosa M.  
Avaluació de la millora de la salut i la qualitat de vida autopercebuda dels participants en un hort comunitari. Hort les Moreres, planter de vincles. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: de Prado C.  
Avaluació de l'eficàcia d'una intervenció comunitària en el coneixement de la diabetis mellitus durant el període del Ramadà en els pacients d?origen marroquí i pakistanès de Cornellà de Llobregat. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Gilart C.  
Avaluació del procés de control dels pacients amb SAHS i tractament amb CPAP per part d'infermeria del CAP de Salt. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2021. IP: Castellà I. Inv.Col: Comas H, Fàbregas T, Olabarrieta E.
Avaluació d'una intervenció formativa en ecografia a nivell de ginecologia dels ASSIR en el diagnòstic de l'endometriosi profunda i l'adenomiosi. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2023. IP: Munrós J.  
AVALUAR UNA INTERVENCIÓ EDUCATIVA DEL SARS-COV-2, EN FORMAT JOC DE PREGUNTES PER AL PERSONAL SANITARI DE L´ICS D´ATENCIÓ PRIMÀRIA. ICS - Institut Català de la Salut. MN21/3. 2021-2021. IP: Martinez V.  
Barreras y facilitadores de acceso y seguimiento para el tratamiento de la Hepatitis C en el medio comunitario. Estudio cualitativo con población penitenciaria. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2021. IP: Yela E. Inv.Col: López DF.
Burnout dels professionals de l'ICS a la Catalunya Central. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Roig I.  
Cambio de presentación de acenocumarol y educación sanitaria para mantener estable el índice internacional normalizado. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2022. IP: González CM.  
Cambios en el control glucémico de las personas con diabetes mellitus 2 atendidas en un equipo de atención primaria de L'Hospitalet (Barcelona). ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2022. IP: Marcos S. Inv.Col: Alvarez F, Barreales S, Martínez A, Pérez MD.
Características de los Pacientes Crónicos Complejos visitados en los Centros de Urgencias en Atención Primaria del Vallès Occidental. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2022. IP: Rosino M.  
Clozapina y reacciones adversas hematológicas. ¿Las medidas de control son proporcionales a los riesgos esperados?. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2021. IP: Gonzalez M.  
Coneixement sobre medicació inclosa en gestió infermera de la demanda a l'AP. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2022. IP: Dalfó A.  
Conèixer la salut bucodental de la població de 6 mesos a 16 anys de Salt i Can Gibert del Pla. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Pujiula M.  
Convalescent Methylene Blue Treated (MBT) Plasma for Early Treatment in Non-hospitalised Mild or Moderate COVID-19 Patients: a Randomized Double Blind Study (COnV-ert). GRIFOLS, S.A. 2020-2021. IP: Prat N.  
Correlación entre riesgo cardiovascular y nivel socioeconómico en la población de un área básica de salud de Barcelona. ICS - Institut Català de la Salut. 2015-2021. IP: Fernández M.  
COVID-19: Descripció i impacte en zones rurals. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2021. IP: Reyes Z.  
Cuarentena por COVID-19: actitudes y consecuencias en población general. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2021. IP: Garre J.  
Desarrollo de una herramienta para la detección precoz de la disfunción olfatoria en los pacientes afectados de COVID-19: COVIGEL STUDY. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2021. IP: Sabaté D.  
Descripció de l?estat nutricional dels infants de 0 a 24 mesos d?una zona rural al Senegal. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Hornillos S.  
Descripción del uso de la ecografía pulmonar por el médico de familia en la COVID-19 y su utilidad en atención primaria. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2021. IP: Hidalgo P.  
Detección de violencia de género en mujeres jóvenes que acuden a un centro de atención primaria. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2022. IP: Borràs B. Inv.Col: Amaya ZK, Carmona A, Espínola A, Hernandez AR, Monroy DX, Romaguera A.
Determinació del nivell de iode en adolescents mitjançant l'estudi de la ingesta de iode amb l'alimentació i la determinació de iodúries. Fundació Academia Ciencies Mediques de Catalunya I de Balears (L'Acadèmia). 2020-2021. IP: Reig S.  
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO ORAL EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Agostino MG. Inv.Col: Ferrufino H.
Determinants del pronòstic dels pacients COVID positius diagnosticats a l'atenció primària: estudi de cohorts. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2022. IP: Brotons C.  
Diagnóstico de salud en el barrio de Navas-Congrés-Indians Barcelona. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Martín E.  
Dinàmiques de la composició corporal al llarg de 10 anys en la població adulta de Lleida. Identificació de grups vulnerables per esdevenir obesos. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Buti M. Inv.Col: Vidal A.
Diseño y validación de un modelo predictivo de riesgo de la fibromialgia. Estudio Predictive Model of Fibromyalgia. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Benachi N.  
Ecografía pulmonar como herramienta pronóstica en pacientes con insuficiencia cardiaca crónica estable en Atención Primaria (EPICAP). Fundació Academia Ciencies Mediques de Catalunya I de Balears (L'Acadèmia). 2021-2022. IP: Leceaga E.  
Efectividad clínica y microbiológica del tratamiento erradicador de Helicobacter Pylori con terapia triple. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2023. IP: Vilaseca J. Inv.Col: Alcober L, Barreales S, Rodríguez G.
Efectividad y coste-efectividad de una intervención virtual (CdPV) para la mejora del empoderamiento de pacientes con cardiopatía isquémica en AP: ECA por conglomerados. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Orrego C.  
Efectivitat d'un programa de cribratge per a la detecció precoç de deteriorament cognitiu en pacients amb diabetis mellitus tipus 2 en atenció primària. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2022. IP: Romero D. Inv.Col: López A, Mohamed S, Pereira M, Rodríguez MD, Sanchez M.
Efectivitat d'una intervenció integral estructurada per afavorir l'autocura i millorar la qualitat de vida en persones amb Malaltia Pulmonar Obstructiva crònica (MPOC). Assaig Clínic Aleatori. Fundació Infermeria i Societat. PR-232/17. 2018-2022. IP: López M. Inv.Col: Ares E, Chuecos M, Jordana P, Ortega G, Vázquez MJ.
Efectos de una intervención de base comunitaria de prevención de la obesidad infantil aplicada a nivel municipal y coordinada desde los centros de atención primaria: El proyecto CBIGasol - estudio piloto. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2022. IP: Marchal AM.  
Effects of almond consumption on innate myeloid and lymphoid cells composition and activity. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2023. IP: Bullo M.  
Eficàcia de l'assessorament en el manteniment de l'exercici físic al pacient amb cardiopatia isquèmica en la fase iii del programa rehabilitació cardíaca: assaig clínic aleatoritzat per conglomerats. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Rodriguez MJ.  
Eficacia del Programa de Ejercicios de Otago aplicado de forma grupal versus individual en la probabilidad de caídas de personas entre 65-80 años no institucionalizadas. Instituto de Salud Carlos III. PI16/01159. 2017-2021. IP: López RM. Inv.Col: Boyero A, de la Hoz MD, Masague M, Parramón M, Rodriguez T, Sanz G, Vidal MI.
El seguimiento del niño con asma realizado por la enfermera en atención primaria y su influencia en el control del asma. ICS - Institut Català de la Salut. 2017-2021. IP: Casado I.  
Elaboració d'un model predictiu per a la identificació del risc de reaguditzacions en els pacients amb MPOC. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Fürstenheim LP.  
Enquesta sobre el coneixement dels drets i deures en relació a la salut per part de la ciutadania de la Catalunya central. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Catalina L. Inv.Col: Castelar A, Creus E, Estany Y, Estrada MT, Ortega L, Ramos L, Roca RM.
Ensayo clínico piloto, abierto, aleatorizado y controlado con estándar de tratamiento para evaluar la eficacia del abordaje multidisciplinar por vía telemática del dolor lumbar crónico. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2023. IP: Garreta I.  
Ensayo clínico prospectivo, aleatorizado y abierto para evaluar la efectividad del uso de una app - Medicamina - en el mantenimiento de una actividad física regulas frente al seguimiento habitual en el ámbito de atención primaria en pacientes diabéticos tipo 2. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Puig M.  
E-PRACT PARA LA MEJORA DEL BIENESTAR EMOCIONAL DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Hilarión P.  
Estratègia comunitària de cribratge de les Hepatitis B i C, i del VIH i accés precoç al tractament, en població migrant provinent de països d'alta prevalença (MiCATC). Gilead Sciences, S.L.U. 2020-2022. IP: Colom J.  
Estrategias farmacológicas para la protección del cáncer de mama, mediante potenciación de la involución postlactancia, y del cáncer en general, mediante reducción de la proliferación celular. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) . 2020-2022. IP: Pérez J.  
Estudi descriptiu del maneig de la insuficiència cardíaca en Atenció Primària. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Perez P. Inv.Col: Guerrero L, Lloveras M, Mas M, Ramio G.
Estudi descriptiu del SARS-COV-2 a les escoles de Badalona i Dalt la Vila. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2021. IP: Sánchez ML.  
Estudi d'intervenció d'un equip interdisciplinar d'atenció primària en l'adequació de la polifarmàcia segons un model de prescripció centrada en la persona. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Cabanas L. Inv.Col: Blazquez C, Cantillo M, García V, Molist N, Moreta A, Segura L, Sevilla D.
Estudi observacional sobre el coneixement en la resistència als antibiòtics en la població de la Catalunya Central. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2022. IP: Casanovas M.  
Estudi poblacional observacional transversal de prevalença, característiques clíniques i adequació terapèutica del dolor crònic en pacients amb malalties cròniques avançades. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Ballarín À.  
Estudi quasi-experimental per analitzar les diferències en el coneixement de malaltia i control glicèmic entre diabètics autòctons. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Moya E. Inv.Col: Almendros L, Juvanteny D.
Estudi sobre el rendiment diagnòstic de l'ecografia per a la detecció de l'endometriosi profunda i l'adenomiosi en l'àmbit de ginecologia d'atenció primària després d'una breu intervenció formativa. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2023. IP: Munrós J.  
ESTUDI: Comptar les persones amb símptomes persistents de COVID-19. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2021. IP: Torrell G.  
Estudio cualitativo de las necesidades de educación en salud de estudiantes de tercero y cuarto de E.S.O. en un instituto público de Badalona. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2023. IP: Porras R.  
Estudio de cohortes pareadas sobre la incidencia del síndrome metabólico en los pacientes con psoriasis. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Cuevas MS. Inv.Col: Calvet ML, Miguel V, Pequeño S, Vallina JL, Vargas MD, Vico L.
Estudio de comorbilidad y de inmunogenicidad vacunal en una cohorte prospectiva de pacientes con primeros brotes sugestivos de Esclerosis Múltiple. Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca. 2021-2023. IP: Otero S.  
Estudio de la calidad de vida en mujeres perimenopáusicas en las áreas básicas de salud de Santa Eulalia Sud y La Gavarra. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Gil de Avalle A. Inv.Col: Barreales S, Echevarría MP, Hoces MD, Padín C.
Estudio de la evolución de la anquiloglosia tras la creación de una unidad específica en un Centro de Salud de Atención Primaria. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2021. IP: Ruiz L.  
Estudio de la inercia terapéutica en las patologías crónicas en atención primaria con la influencia de la COVID-19 y después de una intervención a profesionales. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2022. IP: Espinosa I.  
Estudio multicéntrico de prevalencia tabáquica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en prisiones españoles. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Armenteros B.  
Estudio observacional transversal para evaluar el uso de gabapentinoides y fármacos depresores del Sistema Nervioso Central (SNC) y su asociación con el riesgo de depresión respiratoria en pacientes de atención primaria. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2021. IP: Barcelo ME.  
Estudio para la detección de la desnutrición en pacientes mayores de 75 años. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2021. IP: Escudero MM.  
Estudio pre y post sobre la efectividad de una intervención educativa grupal en Atención Primaria a pacientes anticoagulados con fármacos antivitamina K en la mejora del control sobre su tratamiento. . 2021-2022. IP: Martín L.  
Estudio sobre un modelo piloto basado en la implementación de dispositivos de diagnóstico simplificado de síndrome de apneas e hipoapneas durante el sueño en Atención Primaria en un área básica de salud de Catalunya Central. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Muñoz C.  
Evaluación de la atención sanitaria y social en Salud Mental y Drogodependencias. Subproyecto evaluativo de la atención integrada en personas con trastornos mentales graves. Instituto de Salud Carlos III. 2020-2023. IP: Espallargues M.  
Evaluación de los motivos de baja laboral durante el estado de alarma en Pandemia COVID-19, en una población de Girona: estudio observacional. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2021. IP: Iglesias C.  
Evaluación de síntomas a largo plazo en pacientes con COVID-19 atendidos en un Centro de Atención Primaria. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2022. IP: Carrera M.  
EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LAS HIPOGLUCEMIAS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Lopez IM.  
Evaluar el impacto de un programa de educación terapéutica telefónico en pacientes DM2 con mal control metabólico sobre Hemoglobina Glicosilada y visitas espontáneas de enfermería, en un centro de Atención Primaria. Sociedad Española Diabetes. 2021-2022. IP: Rodríguez MD. Inv.Col: Catalán S, López A, Mohamed S, Pereira M, Romero D, Sanchez M.
Evaluating adult's health-related values and preferences about unprocessed red meat and processed meat consumption?. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2022. IP: Valli C.
Evolución de la prevalencia de tabaquismo en estudiantes de Osona (Barcelona), factores influyentes en su inicio y su relación con el consumo de otras drogas. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2021. IP: Muñoz C.  
Experiencia de las enfermeras de Atención Primaria sobre la gestión enfermera de la demanda. Fundació Infermeria i Societat. PR-274/18. 2019-2021. IP: Vara MÁ. Inv.Col: Fabrellas N.
Factores psicosociales y culturales determinantes en el desarrollo de enfermedades psicosomáticas en Terres de l'Ebre: estudio mixto desde la perspectiva de género. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2022. IP: Torrubia E.  
Formació amb metodologia de realitat virtual versus formació amb metodologia tradicional de role-playing. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2021. IP: Fígols M.  
Grado de control de los pacientes con Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus en un consultorio local de Atención Primaria. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Gonzales PA.  
Homes i dones amb la síndrome de fibromiàlgia: anàlisi comparatiu des d'una perspectiva de gènere. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2022. IP: Montesó P.  
Impact of a Healthy City Preventive Program on Cardiovascular Health and Well-being: a Quasi-Experimental Controlled Longitudinal Community-Based Study. Fundacion SHE. 2021-2023. IP: Berdie J.  
Impacto de la depresión en los pacientes con insuficiencia cardiaca. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Calahorra M.  
Impacto de una intervención enfermera en pacientes crónicos complejos y sus cuidadores principales informales en atención primaria. Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona. 481/2021. 2021-2024. IP: Rosino M.  
Impacto del ejercicio físico como intervención en la comunidad para prevenir caídas en personas mayores de 65 años en Badalona. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Mosteiro DG. Inv.Col: Lucena L.
Implantació de la prescripció social a l'EAP Poblenou 10C per l'abordatge del malestar emocional causat per l'atur, la crisi i l'aïllament social. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Ustrell A.  
Implementació d'un protocol assistencial a l'atenció primària en pacients amb COVID-19 amb símptomes persistents. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2021. IP: Escorihuela B.  
Incidencia de infecciones respiratorias en población pediátrica en Cataluña Central en los años 2018-2022. ICS - Institut Català de la Salut. 2018-2022. IP: Macías MJ.  
Índex de funció sexual femenina (IFSF): aplicabilitat a l'atenció primària i salut sexual reproductiva (ASSIR). ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2021. IP: Plaza I.  
Índex Turmell-Braç, un pas més en la cartera de serveis d´Atenció Primària. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Mercader J.  
INDICACIÓ DE TRACTAMENT AMB FERRO ENDOVENÓS EN PACIENTS AMB INSIFUCIÈNCIA CARDÍACA. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Monserrate E.  
Infecció pel virus SARS-CoV-2 en la població pediàtrica d'Osona. Característiques clíniques, epidemiològiques i seroprevalença. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2021. IP: Ruiz M. Inv.Col: Burgaya S, Ferrés A, Ricart A, Riera MT, Rifà MÀ, Sàbat N.
Influencias de las Competencias de la Enfermera de Pediatría en Atención Primaria en la Calidad de Vida Profesional (CVP). ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Laserna C.  
Inserció del Dispositiu Intrauterí per professionals de l?Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva: Avaluació dels resultats i satisfacció de les dones. ICS - Institut Català de la Salut. MN21/12. 2021-2021. IP: Guerrero M.  
Institutionalized Elders during COVID-19 Epidemic. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2021. IP: Prat N.  
INTERACCIONS ENTRE PLANTES MEDICINALS I MEDICAMENTS EN PACIENTS CRÒNICS A L'ATENCIÓ PRIMÀRIA: VALIDACIÓ D'UNA GUIA. ICS - Institut Català de la Salut. MN21/7. 2021-2021. IP: Lazaro E.  
Intervenció per millorar la qualitat i seguretat de la prescripció en la DM 2. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Franzi A.  
Intervención comunitaria para fomentar las voluntades anticipadas en la población. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Padial JC.  
La importància de la xarxa de suport social entre les persones amb fibromiàlgia. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2022. IP: Reig G.  
La medicina i les relacions interpersonals. Estudi de la relació entre els metges i els seus pacients en dos Centres d'Atenció Primària. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2021. IP: Briones C.  
L'ecografia pulmonar com a factor pronòstic en pacients ambulatoris amb insuficiència cardíaca estable. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Pérez N.  
Maduresa i envelliment satisfactori a Girona. ICS - Institut Català de la Salut. 2018-2021. IP: Garre J.  
Mesura de l'evolució del suport de l'entorn de les persones trans amb el qüestionari Outcome Rating Scale (ORS). ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2022. IP: Marín EG. Inv.Col: Almirall MR, Payaró A, Reviriego J, Vázquez E, Zapata D.
Mesura de l'impacte d'un programa formatiu per a la implementació de la Planificació de decisions anticipades en un àrea poblacional: assaig clínic aleatori en conglomerats. Projecte PDA_CAT. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Lasmarías C.  
Migración, Salud y Bienestar: Un estudio interdisciplinario de migrantes Latinomericanos en Cornellà, Barcelona (MISACOR). ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: García M. Inv.Col: prova INV N.
Mild-moderate respiratory symptoms in patients with long-COVID-19: biological characterization and response to montelukast (E-SPERANZA COVID). ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2023. IP: Mera F.  
MIR@DES Covid-19, un estudio cualitativo de las vivencias de los barrios de El Gorg y Sant Roc de Badalona durante la pandemia. ICS - Institut Català de la Salut. MN21/4. 2021-2021. IP: Flamarich C.  
Model de consesns de desprescripció en pacients amb demència: criteris IATROS. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Plaza I. Inv.Col: Castan FJ, Galinsoga A, Gimbert RM, Iglesias M, Pérez JM, Vall-llossera A.
Monitoratge i avaluació del diagnòstic del VIH i la incidència de les Infeccions de Transmissió Sexual a Catalunya a partir del SIDIAP com a font d'informació per a la vigilància epidemiològica. Institut Català d'Oncologia. 2021-2023. IP: Casabona J. Inv.Col: Agustí C, Lopez E.
Move-app: Mou-te per la salut i recerca. Ajuntament de Barcelona. 2021-2023. IP: Mataró M.  
Opinió dels metges de família de Barcelona sobre la gestió de les baixes laborals. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2021. IP: Plaza I.  
Optimisation of antibiotic prescription in acute non-complicated respiratory tract infections in children: a multicenter factorial randomised controlled trial targeting health professionals and parents. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2022. IP: de la Poza M. Inv.Col: Barragán N, Bendahan G, Gibert A, Mas G.
Optimización del tratamiento farmacológico en pacientes institucionalizados en residencias de Cataluña. Estudio cuasiexperimental antes y después. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2023. IP: Barcelo ME.  
Percepcions i actituds front a la COVID-19 en adolescents. ICS - Institut Català de la Salut. MN21/10. 2021-2021. IP: Rodoreda S.  
Persones no binàries i reproducció. ICS - Institut Català de la Salut. 2018-2023. IP: Vázquez E.  
Plantes a partir de coneixements tradicionals contra la covid19: assaig clínic i aplicacions fitoquímiques i moleculars. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2023. IP: Ribas AM. Inv.Col: Altimiras J, Bellvehi M, Casassas E, Espinàs J.
Prescripció inadequada en pacients polimedicats igual o majors de 65 anys a l?àrea bàsica de salut Girona 3. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Viñas J.  
Prevalença de l'esteatosi hepàtica no alcohòlica en pacients amb obesitat i/o diabetis mellitus en la població de Salt. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2023. IP: Cervera Á.  
Prevalença i característiques de l'obesitat i el sobrepès a l'Atenció Primària urbana i rural de Martorell. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Jiménez C.  
Prevalencia de insuficiencia venosa crónica y comorbilidades asociadas en pacientes con úlcera venosa. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Maestro S.  
Programa de gestió compartida de la síndrome d'apnees i hipopnees del son entre l'atenció especialitzada i l'atenció primària del Vallès Occidental Est. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2023. IP: Teixidó M.  
Prospective study to establish the immune status in the elderly after receiving a full course of vaccination. ENE-COVID SENIOR. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2023. IP: - IN.  
Protocol escoles sentinella pel monitoratge i avaluació de la infecció SARS-CoV-2. Departament de Salut. 2020-2022. IP: Casabona J.  
Protocol per a l'avaluació de la relació de l'Indicador Socioeconòmic Compost amb la salut bucodental de la població infantil a les Àrees Bàsiques de Salut de l'Institut Català de la Salut de la Regió Sanitària de Girona. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2021. IP: Figueras M.  
Puede la vacunación antigripal proteger del COVID-19?: falacia o realidad. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2021. IP: Cánovas Y.  
Reducción de errores críticos en la técnica de inhalación en pacientes EPOC (Projecte CRI-COP). ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2022. IP: Rosell M. Inv.Col: Borbón CM, Capdevila M, Lavega MM, Ortiz S.
RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE ALCOHOL Y LOS DIFERENTES FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN LA POBLACIÓN DE LLEIDA. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Lemes M.  
Relación entre los niveles de colesterol y la supervivencia en la tercera edad: un estudio de cohorte. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2022. IP: Viciana EP.  
Revisió de la medicació en pacients en programa d'atenció domiciliaria amb prescripció activa. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Salom C.  
SARS-CoV-2 i altres virus respiratoris en la infància: diferents enfocaments per definir models predictius per al seu diagnòstic i evolució epidemiològica. Fundacio La Marato de TV3. 2021-2024. IP: Soriano A.  
Satisfacción de la atención percibida por los pacientes de forma telemática durante la pandemia de COVID-19 en dos áreas básicas de salud. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2022. IP: Gómez G. Inv.Col: Hernández J, Jimenez I, Monroy DX, Parrilla L, Rigual ME, Sanchez N, Vallina JL, Vega D, Vico L, Vidal JM.
Seroprevalence against COVID-19 and follow-up of suspected cases in primary health care in Spain. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2022. IP: Brotons C.  
Seroprevanlença d'anticossos contra el SARS-CoV-2 a la població de Vilanova del Camí (Conca d'Òdena). ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2021. IP: Moreno S.  
Traducción y validación al español de una escala para la observación de una toma de lactancia materna: la "Bristol Breastfeeding Assessment Tool". ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Balaguer JV. Inv.Col: Esquivel JN, Hernandez A, Lopez A, Morejon M, Pallares A, Valcarce I.
Traducción y validación del LTCQ (Long-Term Condition Questionnaire). ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2021. IP: De Frutos E. Inv.Col: Vaquero JA.
Tratamiento y erradicación de la infección por Helicobacter pylori en Atención Primaria. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2021. IP: Rodríguez ML.  
Ús d'Internet com a font d'informació de salut en pacients d'atenció primària de la comarca del Bages. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Pont L.  
Uso de pantallas y tecnología digital en niños de 6 meses a 5 años de edad y sus familias en la ciudad de Barcelona. ICS - Institut Català de la Salut. BR383. 2019-2021. IP: Valls M.  
Usos i cobertes del sòl per a l'anàlisi de la distribució espacial de malalties a Catalunya. Una visió biogeogràfica. IDIAP Jordi Gol. 2020-2021. IP: Zaldo J.  
Utilidad de la Proteína C reactiva (PCR) en sangre capilar, para el manejo de la fiebre sin foco del lactante en Atención Primaria. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Aguilo A. Inv.Col: Terrer G, Trilla MC.
Utilidad de los protocolos en la derivación de pacientes de atención primaria a Traumatologia. ICS - Institut Català de la Salut. 2019-2021. IP: Forner M.  
Utilitat del cribratge poblacional del deteriorament cognitiu a la població de Lleida. ICS - Institut Català de la Salut. 2020-2021. IP: Molins C.  
Validació de l'instrument ICOPE per a la mesura de la capacitat intrínseca en persones grans en l'atenció primària (VIMCI). Fundació Salut i Envelliment - UAB. 2020-2021. IP: Prat S.  
Validez de un método de monitorización de la Presión Arterial de 1 hora frente a los métodos habituales: estudio de evaluación de tecnología diagnóstica. Instituto de Salud Carlos III. PI16/00660. 2017-2021. IP: Sisó A. Inv.Col: Adriyanov B, Alvira MC, Colungo C, Garcia N, Roura S, Sotoca JM.
Valor diagnostico gut feelings (validez de las corazonadas de los médicos de familia para el diagnóstico de enfermedad grave y cáncer). Instituto de Salud Carlos III. PI18/01462. 2019-2021. IP: Esteva M. Inv.Col: Artal E, González MÁ, Martín E, Sánchez M, Torrell G.
Veus COVID 19 entre reixes. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2024. IP: Subiros RM.  
Violència dels usuaris als professionals sanitaris dels centres d'atenció primària de Girona. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2024. IP: Molina M.  
Vivencia de la sexualidad y atención de salud sexual de las mujeres en el posparto desde la perspectiva de las puérperas, parejas y matronas. ICS - Institut Català de la Salut. 2021-2024. IP: Saiz L.  
Anar a l'inici